Identyfikacja

AXilus

Projekt logotypu dla firmy informatycznej

Kruk Travel

Projekt logotypów dla firmy Kruk-Travel oraz firm sióstr.